Realkompetansevurdering

Din realkompetanse kan sies å være din totale reelle kompetanse. Hvorfor og hvordan gjøres en realkompetansevurdering?

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er summen av den kompetansen du som voksen har tilegnede deg gjennom livet. Kompetansen kan ha blitt ervervet gjennom arbeid, kurs, deltagelse i organisasjonsliv/samfunnsliv, skole og fritid. Hvor og hvordan kompetansen er ervervet, har altså ingen betydning, det avgjørende er at du er i besittelse av den.

Hvorfor realkompetansevurdering?

I en realkompetansevurdering vurderes det om tidligere praksis, opplæring og annen livserfaring kan godkjennes som likeverdig med fag i videregående opplæring. Kartlegging av realkompetanse gir grunnlag for eventuell godskriving og avkortning av opplæringsløpet, og gir deg således mulighet til å fortsette opplæringen på riktig nivå.

Hvordan?

Realkompetanse blir vurdert av en kompetent fagperson ut fra aktuelle læreplaner for fag. Det kan være både fellesfag og programfag. Alle som får realkompetansen sin vurdert har rett på et kompetansebevis. Kompetansebeviset dokumenterer da den kunnskapen du har og kan brukes som dokumentasjon for å søke jobb og/eller høyere utdanning.

Hvem kan søke?

Alle voksne (her fra det året man fyller 25) kan søke realkompetansevurdering.

Kostnad

Alle som har voksenrett får etter søknad gratis realkompetansevurdering. Søkere uten rett til voksenopplæring kan også få en realkompetansevurdering etter søknad, men mot betaling. Prisen varierer i forhold til fag og antall fag som skal realkompetansevurderes. Ta kontakt med din nærmeste koordineringsskole for nærmere info. 

For de som henvises til realkompetansevurdering fra NAV vil eventuelt de måtte betale for vurderingen. Avtale gjøres da mellom den videregående skolen og NAV.

Hvor

Dersom du ønsker å få vurdert din realkompetanse, kan du ta kontakt med enav våre 8 koordineringsskoler eller sende inn søknad her

Sist oppdatert 30.03.2022