Om opplæringstilbudene

Om opplæringstilbudene

Våre koordineringsskoler er faglig ansvarlig for all voksenopplæringstilbud i sin region, men skal benytte andre videregående skoler i sin region som opplæringssted der dette er hensiktsmessig bl.a. med bakgrunn i søkernes bosted. Faglærere kan også rekrutteres fra andre skoler enn koordineringsskolen.

Voksne med rett til videregående opplæring skal som hovedregel få et opplæringstilbud i fag vedkommende mangler for å kunne oppnå den sluttkompetansen han eller hun ønsker. Noen trenger kun noen fag for å oppnå ønsket sluttkompetanse, andre trenger hele opplæringsløp. Disse ulike behovene påvirker derfor tilbudene og organiseringen av dem. Hvilke tilbud som blir gitt varierer fra region til region og år til år basert på hvilke søkere som foreligger.

Tilbudet skal være gratis og tilpasset behovet til den voksne, både når det gjelder tid, sted, lengde og progresjon. Opplæringen skal bygge på den voksnes formelle kompetanse samt realkompetanse. Se mer om hva realkompetanse er her.  

Både søkere med voksenrett og uten voksenrett kan få tilbud, men de med voksenrett blir prioritert i inntaksrekkefølgen.

Har du konkrete spørsmål før eller etter du har søkt kan du ta kontakt med den koordineringsskolen som har anvaret i den regionen du bor.  

Igangsatte voksenopplæringstilbud skoleåret 2021 - 2022 

Flere av tilbudene gjennomføres i samarbeid med andre videregående skoler i koordineringsskolens region.

Fellesfag

 • Matematikk (generell studiekompetanse)
 • Norsk (generell studiekompetanse)
 • Engelsk (generell studiekompetanse og yrkeskomp.)

Eksamensforberedende kurs

 • Byggdrifter
 • Renholdsoperatør

Fellesfag

 • Matematikk (generell studiekompetanse)
 • Norsk (generell studiekompetanse)
 • Engelsk (generell studiekompetanse og yrkeskomp.)
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk (yrkesfag)
 • Norsk (yrkesfag)

Programfag

 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG2 Helsearbeiderfag
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • VG2 Ambulansefag
 • VG2 Helseservicefag
 • VG1 Restaurant- og matfag
 • VG1 Teknologi- og industrifag
 • VG1 Bygg- og anleggsteknikk
 • VG2 Tømrer
 • VG2 Betong og mur
 • VG2 Klima, energi og miljøteknikk
 • VG1 Elektro og datateknologi
 • VG2 Elenergi og ekom

Fellesfag

 • Matematikk (generell studiekompetanse)
 • Norsk (generell studiekompetanse)
 • Engelsk (generell studiekompetanse og yrkeskomp.)
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk (yrkesfag)
 • Norsk (yrkesfag)

Programfag

 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG2 Helsearbeiderfag
 • VG1 Restaurant- og matfag

Eksamensforberedende kurs

 • Helsearbeiderfag

 

Fellesfag

 • Matematikk (generell studiekompetanse)
 • Norsk (generell studiekompetanse)
 • Engelsk (generell studiekompetanse og yrkeskomp.)
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk (yrkesfag)
 • Norsk (yrkesfag)

Programfag

 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG2 Helsearbeiderfag
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • VG1 Teknologi og industrifag
 • VG2 Industriteknologi
 • VG1 Restaurant- og matfag
 • VG2 Kokk og servitør
 • VG1 Elektro og datateknologi
 • VG1 Salg, service og reiseliv
 • VG1 Bygg og anleggsteknikk
 • VG2 Tømrer

Eksamensforberedende kurs

 • Helsearbeiderfag

Fellesfag

 • Matematikk (generell studiekompetanse)
 • Norsk (generell studiekompetanse)
 • Engelsk (generell studiekompetanse og yrkeskomp.)
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk (yrkesfag)
 • Norsk (yrkesfag)

Programfag

 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG1 Bygg- og anleggsteknikk
 • VG1 Teknologi
 • VG1 Restaurant- og matfag
 • VG2 Helsearbeiderfag
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeider
 • Eksamensforberedende kurs
 • Byggdrifter
 • Tømrer
 • Helsearbeiderfag (mulig fra januar -22)

Fellesfag

 • Matematikk (generell studiekompetanse)
 • Norsk (generell studiekompetanse)
 • Engelsk (generell studiekompetanse og yrkeskomp.)
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk (yrkesfag)
 • Norsk (yrkesfag)

Programfag

 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG2 Helsearbeiderfag
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • VG2 Hudpleie
 • VG2 Fotterapi og ortopediteknikk
 • VG3 Fotterapi
 • VG1 Salg, service og reiseliv
 • VG1 Restaurant- og matfag
 • VG2 Kokk og servitør
 • VG2 Baker og konditor
 • VG1 Bygg- og anleggsteknikk
 • VG2 Tømrer
 • VG1 Elektro og datateknologi
 • VG2 Elenergi og ekom
 • VG2 Landbruk og garnernæring

Fellesfag

 • Matematikk (generell studiekompetanse)
 • Norsk (generell studiekompetanse)
 • Engelsk (generell studiekompetanse og yrkeskomp.)
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk (yrkesfag)
 • Norsk (yrkesfag)

Programfag

 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG2 Helsearbeiderfag
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • VG2 Helseservicefag
 • VG2 Hudpleie
 • VG3 Helsesekretær
 • VG3 Tannhelsesekretær
 • VG3 Apotektekniker
 • VG1 Bygg- og anleggsteknikk
 • VG1 Elektrofag
 • VG1 Service, sikkerhet og administrasjon
 • VG2 Salg og reiseliv

Trøndelag nettskole

Fellesfag

 • Matematikk (generell studiekompetanse)
 • Norsk (generell studiekompetanse)
 • Engelsk (generell studiekompetanse og yrkeskomp.)
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk (yrkesfag)
 • Norsk (yrkesfag)

 

Fellesfag

 • Matematikk (generell studiekompetanse)
 • Norsk (generell studiekompetanse)
 • Engelsk (generell studiekompetanse og yrkeskomp.)
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk (yrkesfag)
 • Norsk (yrkesfag)

Programfag

 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG2 Helsearbeiderfag
 • VG2 Helseservicefag
 • VG3 Helsesekretær
 • VG3 Tannhelsesekretær
 • VG3 Apotekteknikk
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • VG1 Salg, service og reiseliv
 • VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • VG1 Teknologi- og industrifag
 • VG1 Bygg- og anleggsteknikk
 • VG2 Klima, energi og miljø (ventilasjon, blikk, isolatør, tak)
 • VG2 Overflateteknikk (maler,ind.maler)
 • VG2 Rørlegger

 

Nyttige lenker:

Sist oppdatert 11.02.2022