User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Velkommen til Yrkesfagkonferansen 2019

Overganger i vidt perspektiv - fra skole til jobb

Målgruppe for denne konferansen er videregående skoler med yrkesfag, deltakere innenfor fag- og yrkesopplæringen (opplæringskontor, lærebedrifter, instruktører, faglig ledere) og andre aktuelle parter innenfor yrkesfag.

Påmeldingsfrist er torsdag 10. januar 2019.

påmeldingsskjema

program