User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Læreplassjeger

Illustrasjonsfoto (Foto: )

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner besøkte nylig Tromsø, hvor han jaktet på lærebedrifter. Han besøkte blant annet verdens nordligste universitet, UiT Norges arktiske Universitet, og Byggmesteren i Tromsø.

Kunnskapsministeren lanserte aksjon Læreplassjeger i Trømsø. Aksjonen er landsomfattende og er en del av kampanjeåret Yrkesfagenes år 2018.

– Kampanjen er viktig, fordi vi har et behov for å sikre at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger. Heldigvis går mye av dette arbeidet i riktig retning. Flere velger yrkesfag, flere får lærlingeplass og flere fullfører nå enn tidligere. Derfor er det fint å være på UiT som virkelig viser at de tar dette samfunnsansvaret, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer om kampanjen på Worldskills nettsider: Kunnskapsministeren jakter på lærebedrifter

Trøndelag fylkeskommune er med i stansingen og sammen med opplæringskontor, bransjeforeninger, kommuner, fagopplæringsavdelinga og skolene jobbes det nå aktivt med å skaffe flere læreplasser for elever som har søkt.