Fag- og svennebrevutdeling i Trøndelag 2020

Vi velger å avlyse fag- og svennebrevutdelingen på Steinkjer grunnet koronaviruset.