Tiltak for lærlinger 2021/2022

Trøndelag fylkeskommune har opprettet et nytt tiltaket rettet mot rekruttering av læreplasser i nye fag etter fagfornyelsen

Trøndelag fylkeskommune har opprettet et nytt tiltaket rettet mot rekruttering av læreplasser i nye fag etter fagfornyelsen. På grunn av koronasituasjonen er det behov for ekstra innsats for å rekruttere lærebedrifter i de helt nye fagene.

Det bevilges Kr. 20.000 per nye lærefag etter følgende kriterier:

 

  • Bedriften må være godkjent som lærebedrift for lærlinger i nytt lærefag.
  • Bedriften må ha godkjent minst en ny opplærings- eller lærekontrakt i nytt fag med elev(er) som har fullført Vg2 våren 2022.
  • Søknadsfrist 15. september 2022.
  • Søknader innvilges inntil avsatte midler er oppbrukt.

Midlene utbetales i forbindelse med den ordinære tilskuddsutbetaling i desember 2022. Vi ber om at tiltaksmidlene uavkortet går til medlemsbedriften.

De nye fagene etter fagfornyelsen som inngår i dette tiltaket:

Utdanningsprogram

Lærefag

Bygg- og anleggsteknikk

ANLEGGSRØRLEGGERFAGET

Bygg- og anleggsteknikk

VEIDRIFT- OG VEDLIKEHOLDSFAGET

Elektro og datateknologi

DRONEFAGET

Elektro og datateknologi

VENTILASJONSTEKNIKKFAGET

Teknologi- og industrifag

BILPLEIEFAGET

Teknologi- og industrifag

LIFT- OG TRCUKMEKANIKERFAGET

Naturbruk

HAVBRUKSTEKNIKKFAGET

Naturbruk

GARTNERFAGET

Naturbruk

DYREFAGET

Restaurant- og matfag

FERSKVAREHANDLERFAGET

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

IT-DRIFTSFAGET

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

IT-UTVIKLERFAGET

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

MEDIEDESIGNFAGET

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

INNHOLDSPRODUKSJONSFAGET

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

MEDIETEKNIKKFAGET

 

Les mer om å bli lærebedrift på våre nettsider.

Les mer om fagfornyelsen på våre nettsider.

Har du spørsmål eller trenger hjelp og veiledning, ta kontakt med oss.

 

Fylkeskommunen skal varsles omgående dersom lærlinger blir permitterte.  

Link til skjema for registrering av permitteringer 

HER 

  

Sist oppdatert 17.02.2022