Tiltak for lærlinger 2021/2022

For å bidra til økt formidling i særlig koronautsatte fag er det knyttet tiltaksmidler for lærebedrifter som tegner lærekontrakt i kokk-, servitør-, resepsjons-, reiselivs- eller frisørfaget. Tiltaksmidlene er en del av regjeringens innsats for å motvirke konsekvensene av koronasituasjonen, og er i tillegg til ordinært basistilskudd for opplæring.

Det er avsatt inntil kr 40.000 i tiltaksmidler for søkere i Vigo med rett til videregående opplæring (ungdoms- og voksenrett) i Trøndelag. For å utløse hele tiltakssummen kreves det at kontrakten er sendt fra Vigo Bedrift til behandling av Trøndelag fylkeskommunen innen 15. juli 2021. Kontrakter inngått etter denne fristen utløser halvt tilskudd frem til 01. september 2021.

Trøndelag Fylkeskommune har budsjettert med tiltaksmidler ut fra registrerte søkere med rett til opplæring i gjeldende fag, pr. 15.04.21. Tiltaksmidler innvilges til midlene er brukt opp.

Midlene knyttes til kandidatens lærebedrift, og utbetales fordelt på to perioder knyttet til tilskuddskjøring i desember (2021) og juli (2022).

Trøndelag fylkeskommune ønsker å fokusere på tiltak knyttet til økt rekruttering av lærlinger i distriktene. Ved å utarbeide tiltak mot ensomhet blant lærlinger og elever ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til inkludering og fellesskap. Å flytte på hybel til et nytt sted kan være vanskelig. Det kan være utfordrende å sosialisere seg hvis man har problemer med å komme i kontakt med andre. Gjennom å åpne våre videregående skoler med arrangementer som middag, kveldsmat og andre aktiviteter, kan vi bidra til å lage en fellesmøteplass for elever og lærlinger.

Les om tilbudet her

Sist oppdatert 23.06.2021