User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd

Lærebedriftene får tilskudd for å gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. Informasjon om rutiner, vilkår og satser finnes hos Utdanningsdirektoratet

 

Tilskottet skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilde behov muligheter til å oppnå ei fagutdanning eller deler av ei fagutdanning.

Lærebedrifter og opplæringskontor skal sende søknaden sin om tilskudd til fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal ferdigbehandle søknaden og sende den inn elektronisk til Utdanningsdirektoratet i Tavla.

 

 

 

 

Lærebedrift/opplæringskontor skal sende inn følgende rapporter til fylkeskommunen:

  • Rapport fra forrige tilskuddsperiode innen tre måneder etter at perioden for tilskudd er gått ut
  • Sluttrapport med prøveresultat skal sendes inn innen tre måneder etter at      fag-/svenneprøve, praksisbrevprøve eller kompetanseprøve er gjennomført
  • Sluttrapport ved avbrudd eller heving av kontrakt

Last ned skjema for bedrift/opplæringskontor her: 

Rapportskjema for førre tilskottsperiode (nynorsk)

Rapportskjema for forrige tilskuddsperiode (bokmål) 

Skjema for sluttrapport frå lærebedrifta (nynorsk)

Skjema for sluttrapport fra lærebedriften (bokmål)

 

Søknadsfrist for lærebedrift og opplæringskontor til Trøndelag fylkeskommune er 15.september 2019.

 

 

Sist oppdatert 20.08.2019