User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kursinformasjon

Illustrasjonsbilde (Foto: )

Som et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen, tilbyr Trøndelag fylkeskommune aktuelle kurs for aktørene i opplæring i bedrift.

15.11 og 22.11

E-læringskurs for faglige ledere/ bedrifter/ prøvenemnder

Innlogging for eksisterende brukere til e-læringskurs

Innlogging for NYE brukere til e-læringskurs 

Kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrift

Trøndelag fylkeskommune tilbyr to-dagers kurs for faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter. Kurset er et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket. Du er automatisk påmeldt til begge kursdagene ved å melde deg på.

Hovedtema for kursdagene er: 

  • Bli kjent med grunnleggende organisering og innhold i fag- og yrkesopplæring

  • Læringsarbeid i praksis

  • Vurdering og tilbakemelding i læreforholdet 

Kurset er gratis, men påmeldte som ikke møter kan faktureres kr. 600,- 

 Se under for påmelding.

Sted

Dato

Tidspunkt

Påmelding

Røros, Røros Turisthotell

8.1 og 15.1-2019

0900-1500

Trykk på lenken for påmelding

 

   

Hospitering

Delta i hospitering som bl.a. skal øke instruktørenes/ faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet. Klikk her.

Temahefter fra Utdanningsdirektoratet

(klikk på teksten for å hente PDF-fil)

Sist oppdatert 26.10.2017