Yrkeskompetanse som ikke gir fag/svennebrev

I noen yrkesfaglige utdanningsprogram finnes det utdanningsløp som avsluttes med Vg3 i skole og fører til yrkeskompetanse uten fag- /svennebrev.
Vanlige eksempler på Vg3-løp innen yrkesfag som gir yrkeskompetanse er apotekteknikk, fotterapi, helsesekretær, tannhelsesekretær, hudpleier, gartnernæring, landbruk med flere, mer informasjon om programområder innen Vg3 i skole som fører fram til vitnemål med yrkeskompetanse finnes her:

Regelverkstolkning om Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskaping (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole.

For å kvalifisere til vitnemål som gir yrkeskompetanse må alle fag og eksamener som kreves både på Vg1, Vg2 og Vg3 være fullført og bestått. Fagene som inngår i det tre-årige løpet som gir yrkeskompetanse kan gjennomføres helt eller delvis som elev eller via privatistordningen og/eller i kombinasjon med realkompetansevurdering. Fag på Vg3-nivå kan ikke realkompetansevurderes.

Informasjon om realkompetansevurdering finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Voksenopplaering/realkompetansevurdering/

Privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert i opplæring i faget, kan etter søknad få innvilget fritak fra kravet til fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse.

Elever som følger opplæring i videregående skole har faget Yrkesfaglig fordypning både på Vg1 og Vg2. Elever får en standpunktkarakter i faget på hvert nivå. For privatister er det ikke mulig å ta fagene YFF4106 Yrkesfaglig fordypning Vg1 eller YFF4209 Yrkesfaglig fordypning Vg2 som privatist. I vedlagte lenke finnes informasjon om vurderings- og eksamensordningen for privatister som må oppfylle kravet til YFF yrkesfaglig fordypning (last ned vedlegget i lenken): https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/

Skal du ta et eller fag som privatist på veien mot vitnemål som gir yrkeskompetanse? All informasjon om privatisteksamen i Trøndelag finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/

 • Kan jeg få godskrevet tidligere bestått videregående opplæring?
  Dersom du har gjennomført og bestått opplæring fra tidligere læreplaner, kan du søke om å få dette godkjent som en del av kravet til teori/fag.
 • Hvem kan hjelpe meg med å vurdere om tidligere bestått opplæring kan godkjennes i henhold til dagens læreplaner?
  Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å vurdere både tidligere bestått opplæring og / eller vurdering av praksis. Send en e-post til  .
 • Er det noe krav til praksis?
  Det er ingen krav til praksis fra bedrift for å gjennomføre opplæring/privatisteksamen som gir yrkeskompetanse.
 • Må jeg ha kroppsøving for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse?
  Det går fram av fag- og timefordelingen for Vg3 som gir yrkeskompetanse at det må dokumentere kompetanse i faget KRO1006 Kroppsøving.
  Privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram som har minst fem år allsidig yrkespraksis, kan etter søknad få innvilget fritak fra fellesfag (herunder kroppsøving) for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse.
 • Kan jeg bli realkompetansevurdert i fag på Vg3-nivå?
  Nei, det er ikke mulig.
 • Hva er pensum for fag på Vg3 som gir yrkeskompetanse?
  Det er læreplanene i de respektive fagene som er pensum med tanke på eksamen, læreplaner finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider:
  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/
 • Hvem skriver ut vitnemålet mitt?
  Dersom du gjennomfører alle eksamener på Vg3-nivå som privatist og/eller får et eller flere fag fra tidligere læreplaner godkjent av Eksamenskontoret, er det også Eksamenskontoret som skriver ut et vitnemål til deg.
Sist oppdatert 02.09.2020