Gjennomføring av privatisteksamen

i Trøndelag

Mellom 2. november og 18.desember gjennomføres det over 7000 privatisteksamener i Trøndelag. Når og hvor din eksamen er, finner du på PrivatistWeb