Smittevern ved privatisteksamen

Her finner du en smittevernveileder for privatister som skal ta eksamen i Trøndelag

Veiledning privatister våreksamen 2020

Skriftlig eksamen

På grunn av smittevernstiltak bør privatisten møte ved eksamensskolen klokken 08:00.
Dersom du må bruke kollektivtransport, må du huske å beregne ekstra tid på grunn av redusert kapasitet i kollektivtilbudet.

Husk å ta med deg alt av personlig utstyr som du trenger til eksamen.
Det er ikke tillatt å dele utstyr med andre.

Følg eksamensskolens anvisninger vedrørende smittevern.

Sist oppdatert 18.05.2020