Muntlig eksamen

Oppmøte

Se informasjon om oppmøtetid og –sted på PrivatistWeb.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i PrivatistWeb, får du ikke avlegge eksamen. 

Du har anledning til å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen. Du må ta med din private bærbare datamaskin. Du kan ikke bruke nettbrett.

Du har adgang til et trådløsnett under forberedelsen. Det er ikke tilgang til åpent Internett. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler. Oversikt over disse finner du nederst på siden.
Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin før du møter på eksamensskolen.

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

  • Hvilket trådløst nett du skal velge.
  • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Dersom du ønsker å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen, må du sørge for å gjøre klar denne og logge deg på tillatt nettverk før du skal inn til forberedelse. Husk å slå av lyd.

Ditt ansvar

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen din under hele forberedelsen. Det er ikke lademulighet på forberedelsesrommet.

Hvis du får problemer med din datamaskin må du gjennomføre forberedelsen uten.

Fylkeskommunen tar forbehold om ustabil eller manglende nettverkstilgang. Hvis det oppstår problemer med nettverket, må du gjennomføre forberedelsen uten tilgang til nett. Manglende nettverkstilgang er ikke klagegrunnlag.

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er 30 minutter. Tiden regnes fra når du setter deg på plassen du får tildelt. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i et tema som du enten trekker eller får tildelt. Du velger selv en avgrensning av temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Nye momenter kan trekkes inn under eksaminasjonen. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsestiden og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.
Det kan legges til rette for at privatister kan få lytteprøve i språkfagene. Lytteprøve skal gjennomføres som en del av forberedelsen før eksamen på selve eksamensdagen. Det er opp til sensorene om de benytter lytteprøver i forbindelse med eksamensgjennomføring for privatister.

  • Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre er ikke tillatt.
  • Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon, smartklokke og nettbrett. Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.
  • Bruk av oversettelsesprogram i språkfagene er ikke tillatt.
  • Hvis du har digitale læremidler og ikke bruker datamaskin under forberedelsen, må du selv sørge for å ha disse læremidlene i papirutgave.

Eksamineringen

Eksamen har en ramme på inntil 30 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til framlegg av temaet fra forberedelsestiden. Framlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i ditt framlegg. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemål i læreplanen. 

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen, er det stemplede A4-ark som du noterte på under forberedelsen.

 Tillatte nettbaserte hjelpemidler

Nettsidene driftes av eksterne leverandører og eksamenskontoret kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. Enkelte ressurser har mange lenker ut som er sperret for bruk under eksamen (f.eks. NDLA). Nettressursen vil fungere, men lasting av nettsidene kan oppleves noe treg og det vil også være en del eksternt innhold som ikke er tilgjengelig. Utilgjengelige nettsider eller sein lasting gir ikke klagegrunnlag.

 

Gjelder denne fagkoden:
IDR2013 Idrett og samfunn Vg3

Eksamen avholdes etter retningslinjene for muntlig eksamen.

Eksamenssted: Melhus videregående skole (Melhushallen).
Kontaktperson: Geir Frode Moen.
E-post:
Telefon: 74 17 65 76 / 926 03 599

Eksamenssted: Steinkjer videregående skole.
Kontaktperson: Leif Arne Furunes
E-post:
Telefon: 74 17 76 17

Sist oppdatert 10.01.2020