User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Under eksamen

Eksamensdagen

Generell informasjon

Dokumentert fravær

Her kan du søke om refusjon ved dokumentert fravær ved eksamen

Skriftlig eksamen

Gjennomføring av skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen

Gjennomføring av muntlig eksamen.

Muntlig-praktisk eksamen

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen.

Praktisk eksamen

Gjennomføring av praktisk eksamen