Gjennomføre eksamen

Eksamensdagen

Generell informasjon

Dokumentert fravær

Her finner du skjema for å sende inn dokumentasjon ved gyldig fravær på eksamen

Skriftlig eksamen

Gjennomføring av skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen

Gjennomføring av muntlig eksamen.

Muntlig-praktisk eksamen

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen.

Praktisk eksamen

Gjennomføring av praktisk eksamen