Nyhetsbrev for sensorer i Tverrfaglig-praktisk og praktiske fag

 

Eksamenskontoret ønsker deg med dette velkommen som sensor høsten 2022. 

Reglement

Privatistreglementet for Trøndelag fylke finner du her:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/

Sensorreglementet finner du her:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/sensorreglement/

Som sensor skal du til enhver tid være oppdatert på både privatist- og sensorreglementet.

Viktigste endringer i sensorreglementet:

Det er presisert at eksamen skal gi eleven eller privatisten anledning til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformene, jf. forskrift til opplæringslova § 3-22. 

Sensorhonorar og reiseregning

Du skal sende inn honorarskjema som tidligere, skjema finner du her

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/sensorreglement/sensorhonorar-og-reiseregning/

Benytt skjemaet: Sensorhonorar -PRIV

Du må fortsatt levere reiseregning. Sehttps://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/sensorreglement/sensorhonorar-og-reiseregning/for mer informasjon.

Vi minner om at:

  • Sensorene skal alltid henvende seg i skranken etter endt eksamen
  • Sensorer må sjekke at alle karakterer er ført og registrert
  • Sensorer som opplever uregelmessigheter under eksamen, må varsle oss på e-post 

Lykke til! 

Sist oppdatert 07.10.2022