Muntlig eksamen

Fag med krav til fordypning

I noen fag er det krav til fordypning. Det er ditt ansvar å sette deg inn i læreplanens eventuelle krav til fordypning. Til muntlig eksamen anbefaler Eksamenskontoret at du lager en liste som oppgir hva du har fordypet deg i, i tillegg til kilder som du har benyttet. Listen leveres til sensorene ved oppmøte på eksamensdagen. 

Hvis du er i tvil om det er krav til fordypning i fagene du har meldt deg opp til eksamen i, kan du ta kontakt med Eksamenskontoret.

Dette må du ta med til eksamen

  • Gyldig legitimasjon som norsk pass, norsk førerkort, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde eller Pocket ID.
  • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal bruke det i forberedelsesdelen.
  • Skrivesaker.
  • Hjelpemidler.

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen eller nettbrettet du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter. Husk å skru av lyden. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten. Du har adgang til et trådløsnett under forberedelsen. Det er ikke tilgang til åpent internett. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler. Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin eller nettbrett før du møter på eksamensskolen.

Oppmøte

Oppmøte er senest kl. 16:00 ved den skolen som er oppgitt på din side på PrivatistWeb. Det er felles oppmøtetid for alle kandidatene på gruppa (inntil 7 stykker). Sluttid for eksamen kommer an på hvor mange kandidater som møter til eksamen, du må være forberedt på at eksamen kan vare til kl 22:30. Ta derfor med mat og drikke.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i PrivatistWeb, får du ikke avlegge eksamen. 

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er 30 minutter. Tiden regnes fra du setter deg på plassen du får tildelt. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i et tema som du enten trekker eller får tildelt. Du velger selv en avgrensning av temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemålene i læreplanen under eksamineringen. Det vil si at du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av oppgaven. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsestiden og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.
Det kan legges til rette for at privatister kan få lyttemateriell i språkfagene. Lyttemateriell skal gjennomføres som en del av forberedelsen før eksamen på selve eksamensdagen. Det er opp til sensorene om de benytter lyttemateriell i forbindelse med eksamensgjennomføring for privatister. 
Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre er ikke tillatt. 
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.
Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. 
Bruk av oversettelsesprogram i språkfagene er ikke tillatt. 

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

  • Hvilket trådløst nett du skal velge under forberedelsesdelen
  • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Eksamineringen

Eksamen har en ramme på inntil 30 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til framlegg av temaet fra forberedelsestiden. Framlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i ditt framlegg. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemål i læreplanen. 

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen, er det stemplede A4-ark som du noterte på under forberedelsen.

Sensur

Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på PrivatistWeb i løpet av første arbeidsdag etter eksamen.

Sist oppdatert 30.08.2021