Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Er du eller har vært elev ved en videregående skole, er det skolen din som skal behandle søknaden om fritak og skrive ut vitnemålet ditt. 
Hvis du ikke har vært elev ved en videregående skole tidligere, er det Eksamenskontoret som skal behandle søknaden om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål. 

Du kan søke om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom du:

1) har problemer med å lære begge målformer på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon

2) ikke har gått norsk skole på ungdomstrinnet

3) i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring

4) i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har gått i internasjonal eller utenlandsk skole i Norge som er godkjent for og ikke gi karakter i sidemål

 

Slik søker du:

  • Last ned og fyll ut denne pdf-fila (lagre på egen PC):
    Søknadsskjema om fritak fra vudrdering med karakter i skriftlig sidemål
  • Skann gyldig dokumentasjon. Du kan også ta bilde med mobil. Det er viktig at hele dokumentasjonen blir med på bildet. NB! Dokumentasjon vedrørende sykdom, skade eller dysfunksjon, må vise at du har problemer med å greie begge målformene.
  • Trykk på lenka under og logg inn ved bruk av elektronisk ID.
  • Registrer deg med fullt navn og kontaktinformasjon.
  • Velg Trøndelag fylkeskommune som mottaker.

  • Skriv "Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål" under "tittel".
  • Last opp dokument (søknadsskjema og gyldig dokumentasjon)
  • Trykk på send inn sikkert til Trøndelag fylkeskommune

Du mottar en kvittering for innsendt søknad på mail. Denne må du ta vare på som bekreftelse på at du har søkt.

Du sender inn søknaden og dokumentasjonen her:
Side for sikker innsending av dokumentasjon

 

Sist oppdatert 11.03.2021