Før eksamen

Oppmelding

Slik melder du deg opp til eksamen.

Finne riktig fag

Du må velge riktig fagkode når du melder deg opp til eksamen.

Dato, tid og sted

En oversikt over de ulike eksamensdatoene og hvor eksamen finner sted.

Forberedelse

Slik forbereder du deg til eksamen.

Vurdering

Her finner du eksamensveiledninger og kjennetegn på måloppnåelse i fag

Særskilt tilrettelegging

Her kan du søke om særskilt tilrettelegging av eksamen.

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Her kan du søke om fritak fra vurdering i sidemål.

Avmelding

Slik melder du deg av eksamen

Fagfornyelsen

Her finner du informasjon om fagfornyelsen