Vurdering

Sensorene vil vurdere måloppnåelsen din i forhold til kompetansemålene i læreplanen i det faget du skal sensureres i. Utdanningsdirektoratet og vigoIKS har lagt ut vurderingsveiledninger for skriftlig eksamen. I forskrift til opplæringslova §§ 3,  finner du grunnlaget for vurdering i fag og forklaring på hva karakterene betyr. Du finner lenker under "Eksterne kilder til informasjon".


Kjennetegn på måloppnåelse

Under finner du kjennetegn på grader av måloppnåelse til ikke-skriftlig eksamen. 
Disse kjennetegnene forteller deg hva sensorene legger vekt på i vurderingen av din kompetanse, og hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Lista er ikke komplett - det vil bli lagt ut kjennetegn i flere fag etterhvert.

 

Sist oppdatert 13.10.2020