Klage

 

Skriftlig eksamen:

Ordinær klage

Fristen for å klage på eksamen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet du får karakteren, eller når du burde ha gjort deg kjent med den. I praksis vil klagefristen løpe fra den dagen resultatet er publisert på PrivatistWeb.

Hurtigklage

Gjelder kun for vårsemester, og for enkelte fagkoder i studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag. Informasjon om hvilke fag som behandles som hurtigklager, finner du hver vår på www.udir.no

Viktige datoer våren 2020

28. juni kl. 23.59: Siste frist for å sende inn hurtigklager via skjema lengre ned på siden (samme skjema som ordinære klager). Ta kontakt med Samordna Opptak dersom du trenger utsatt frist for å sende inn ny dokumentasjon etter hurtigklagebehandling. Resultat av klagebehandling sendes per post. Det er ditt ansvar at adressen du har registrert i PrivatistWeb er riktig.

Uke 27 (29. juni-3. juli): Hurtigklager behandles hele uken. Resultater sendes ut fortløpende og er høyt prioritert.

10. september: Alle ordinære klager skal være ferdig behandlet av klagenemnda.

Klageskjema for skriftlig eksamen (hurtigklager og ordinære klager)

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen:

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Det vil si at du ikke kan klage på selve karakteren. Jf. forskrift til opplæringslova §§ 5-10 og 5-11.

Klageskjema for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

 

Sist oppdatert 20.08.2020