Dokumentasjon

Eksterne kilder til informasjon

Det er to typer dokumentasjon som er godkjent for opptak til høyere utdanning: vitnemål og kompetansebevis.

Kompetansebevis høsten 2020

Eksamenskontoret legger opp til bestilling av kompetansebevis for høstens eksamener. Dersom du skal ta flere eksamener våren 2021, vil både høstens og vårens eksamener komme på kompetansebeviset som sendes ut til våren. Da trenger du ikke å bestille kompetansebevis for høsten.

Hvis du ønsker Kompetansebevis for høstens eksamen, send en e-post til
 etter 4. januar.
I emnefeltet skriver du: "Bestilling kompetansebevis høst 2020"

E-posten må inneholde

 • fullt navn
 • fødselsdato
 • gateadresse, postnr og poststed.

Hvis du er elev ved en offentlig videregående skole i Trøndelag skal du ikke bestille kompetansebevis.

Vitnemål

Vitnemål skrives ut ved dokumentert fullført og bestått videregående opplæring på Vg3-nivå.

Hvis du skal ha vitnemål etter bestått fagprøve må du kontakte Fagopplæring https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/kontakt-fagopplaring/

Dersom du har bestått videregående opplæring og skal ha vitnemål, eller skal ha et nytt vitnemål etter privatisteksamen, må du henvende deg til den skolen du sist var elev. Alle offentlige videregående skoler i Trøndelag har tilgang til privatisteksamener som er tatt i Trøndelag.

Dersom du har vært elev ved en skole i et annet fylke, må du ta med deg kompetansebeviset du får hos oss til den skolen du sist var elev, for å få et nytt vitnemål.

Dersom du ikke har vært elev ved en videregående skole, er det Eksamenskontoret som skal skrive ut vitnemål. I så fall tar du kontakt med oss når sensuren har falt. 

Bestilling av duplikat eller ny dokumentasjon

For dokumentasjon som tidligere er utstedt fra Eksamenskontoret i Trøndelag er det mulig å bestille dette:

 • Hvis du har mistet tidligere utstedt kompetansebevis eller vitnemål, kan du bestille et duplikat. Det koster 400 kr.
 • Bestille oversettelse av tidligere utstedt kompetansebevis eller vitnemål til engelsk. Det koster 400 kr.
 • Bestille nytt kompetansebevis eller vitnemål etter navneendring. Det koster 400 kr.
 • Bestille nytt kompetansebevis eller vitnemål ved endring av fødselsnummer. Det er gratis.

Du sender bestillingen på en e-post til eksamen@trondelagfylke.no. I emnefeltet skriver du: "Bestilling av dokumentasjon". E-posten må inneholde:

 • fullt navn
 • fødselsdato
 • gateadresse, postnr og poststed
 • type dokumentasjon
 • fagkoder for eksamener som skal være med på den nye dokumentasjonen.

 

Du kan betale via Vipps nr. 574193, eller med nettgiro til konto 86017658664.
Merk betalingen med ditt fulle navn og «Bestilling dokumentasjon».
Ny dokumentasjon sendes per post når betalingen er registrert hos oss.

Sist oppdatert 01.09.2020