Etter eksamen

Vurdering

Her finner du eksamensveiledninger og kjennetegn på måloppnåelse i fag

Sensurfrist og resultat

Når faller sensuren, og hvordan får du tilgang til karakterene dine?

Dokumentasjon

Her finner du informasjon om hvordan du dokumenterer karakterene dine

Klage

Orientering om dine klagemuligheter på privatisteksamen.