User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Privatister kan bruke hodetelefoner / øreplugger under skriftlig eksamen

  • I fag med to-delte eksamener kan hodetelefoner / øreplugger ikke benyttes under del 1 av eksamen.
  • I fagkodene BRT2003/2004/2005/2006 (gjelder kun privatister) kan kun skrivesaker, linjal og kalkulator benyttes.