User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Gjennomføring av privatisteksamen og situasjonen med koronavirus

Vi vet ennå ikke om/på hvilken måte vi får gjennomført årets privatisteksamener, men vi legger ut informasjon her så fort vi vet mer.

Nå venter vi på informasjon fra Kunnskapsdepartementet. Fylkeskommunen har også tett kontakt med helsemyndighetene og følger rådene som gjelder til enhver tid.

På grunn av koronaepidemien har Eksamenskontoret kontakt med både helsemyndigheter og Kunnskapsdepartementet om hvordan vi skal gjennomføre vårens eksamener.

Eksamenskontoret jobber for å gjennomføre alle planlagte eksamener, men kan ikke på nåværende tidspunkt garantere at vi klarer å avvikle alle privatisteksamener i vår.

Vi må forholde oss til føringer fra Kunnskapsdepartementet og Folkehelseinstituttet. Situasjonen endrer seg raskt og det er mange hensyn å ta som Eksamenskontoret ikke rår over.

Vi oppfordrer alle til å følge med på Utdanningsdirektoratet (Udir) sine hjemmesider

www.udir.no

og Trøndelag fylkeskommune sine nettsider

www.trondelagfylke.no

Til dere som har søkt om særskilt tilrettelegging:
På grunn av situasjonen er vi noe forsinket med saksbehandlingen. Alle får behandlet søknaden sin før eksamensperioden.