User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ny PrivatistWeb for Trøndelag fylke

PrivatistWeb for tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er ikke lenger tilgjengelig. Hvis du vil ha tilgang til din historikk fra disse to fylkene, må du kontakte Eksamenskontoret. Du må også opprette ny profil dersom du ikke har gjort dette etter høsten 2018.