User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ny PrivatistWeb for Trøndelag fylke

Alle privatister som skal melde seg opp til eksamen i Trøndelag fylke høsten 2018 må opprette ny bruker for Trøndelag fylkeskommune. PrivatistWeb for tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er ikke lenger tilgjengelig. Hvis du vil ha tilgang til din historikk fra disse to fylkene, må du kontakte Eksamenskontoret.