User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kompetansebevis for høsten 2019

På grunn av tekniske utfordringer med fylkets skoleadministrative system vil det ikke bli sendt ut kompetansebevis for høsten 2019 automatisk.

Privatister som har avlagt eksamen i 3102-fagkoder, og som skal melde seg opp til fag- /svenneprøve i Trøndelag, trenger ikke kompetansebevis. Saksbehandler v. Fagopplæring har tilgang til alle privatistkarakterer fra Trøndelag i vår felles database.

For privatister som skal søke om opptak til høyere utdanning via Samordna Opptak se:

https://www.samordnaopptak.no/info/soke/soke-uhg/sokeprossesen/last-opp/index.html

Se også https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/etter-eksamen/dokumentasjon/

Hvis du trenger kompetansebevis som dokumentasjon på privatistkarakterene dine fra høsten 2019, sender du oss en henvendelse på .
Oppgi fødselsdato, fullt navn og postadresse.