User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Endringer for privatister som tar yrkesfag

https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2018/

Privatister som tar yrkesfaglige utdanningsprogram trenger ikke lenger å ta opp programfag som de har bestått tidligere. Det er ikke lenger et krav at privatisten må ta eksamener i alle enkeltprogramfag  - i tillegg til tverrfaglig eksamen - dersom hun/han bare mangler karakter i enkelte av disse programfagene eller tverrfaglig eksamen.

 

Privatister som tar yrkesfaglige utdanningsprogram skal på Vg1 avlegge en tverrfaglig praktisk eksamen. Gjeldende fagkoder for oppmelding til privatisteksamen er som følger:

BAT1004 Tverrfaglig eksamen, bygg- og anleggsteknikk, privatister

DHV1004 Tverrfaglig eksamen, design og håndverk, privatister

ELE1005 Tverrfaglig eksamen, elektrofag, privatister

HSF1005 Tverrfaglig eksamen, helse- og oppvekst, privatister

MED1005 Tverrfaglig eksamen, medier og kommunikasjon, privatister

NAB1004 Tverrfaglig eksamen, naturbruk, privatister

RMF1005 Tverrfaglig eksamen, restaurant- og matfag, privatister

SSA1009 Tverrfaglig eksamen, service og samferdsel, privatist

TIP1005 Tverrfaglig eksamen, teknikk og industriell produksjon, privatister