User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Endring i regler for hjelpemidler ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen