User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Begrenset antall eksamensplasser i Geofag 1 og 2 våren 2019

Våren 2019 er antallet eksamensplasser i faget REA3008 Geofag 1 begrenset til 60. Antallet eksamensplasser i faget REA3010 Geofag 2 er begrenset til 12. Dette på grunn av mangel på sensorer.