Om skriftlig eksamen

Sentralt gitt eksamen: Utdanningsdirektoratet har ansvar for eksamensoppgaver og sensorer. 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

Lokalt gitt eksamen: Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring. Eksamensoppgaven blir utarbeidet i felles fylkeskommunalt samarbeid, Vigo IKS eller lokalt ved den enkelte skole.

http://www.vigoiks.no/eksamen 

Felles nasjonal oppgave fra Vigo IKS 

IDR2016 Treningslære 1 
LBR3005 Økonomi og driftsledelse 
MAT1001 Matematikk 1P-Y 
NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag 
BRT2004 Tverrfaglig eksamen i brønnteknikk 
FIN1002 Finsk som andrespråk 
FOR3001 Visuell kultur og samfunn 
MAT1006 Matematikk 1T-Y 
NOR1020 Norsk for elever med samisk som førstespråk 
NOR1028 Norsk tegnspråk, Vg2 yrkesfag 
NOR1036 Norsk for hørselshemmede 
NOR1216 Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk 
NOR1408 Norsk for elever med kort botid, Vg2 yrkesfag 
SAS1002 Samisk som andrespråk 
SAS1010 Samisk som andrespråk 
SAS1018 Samisk som andrespråk 
SFS1002 Samisk som førstespråk 
SFS1010 Samisk som førstespråk 
SFS1018 Samisk som førstespråk  

Eksamensoppgaven utarbeides lokalt for hver skole 

DAN2006 Dans i perspektiv 1 
DAN2008 Dans i perspektiv 2 
DRA2005 Teater i perspektiv 1 
DRA2007 Teater i perspektiv 2 
DRA2009 Drama og samfunn 
MUS2005 Musikk i perspektiv 1 
MUS2007 Musikk i perspektiv 2 
MUS3001 Musikk fordypning 1 
MUS3003 Musikk i fordypning 2 

Sist oppdatert 27.08.2019