Hjelpemidler

Skolen har et ansvar for at du skal kjenne til og være trygg på hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen. Du avgjør selv, gjerne i samråd med lærer, hvilke hjelpemidler du vil ta med deg på eksamen. I tillegg får du tilgang til et utvalg nettbaserte hjelpemidler.

Forberedelsesdagen 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett. 

Eksamensdagen

Hjelpemidler til eksamen er definert ut fra hvilket fag det gjelder. For å finne hvilke hjelpemidler som er tillatt for ditt fag, se informasjon fra www.udir.no

Spesielle krav til hjelpemidler til lokalgitt eksamen:https://www.vigoiks.no/utdanning/eksamen/nettressurser-til-eksamen/

Tillatte nettbaserte hjelpemidler

Trøndelag er med i et landsdekkende samarbeid om å tilby felles tilgang til nettbaserte hjelpemiddel til skriftlig eksamen i videregående opplæring. Dette gjelder både elever og privatister som skal opp til skriftlig eksamen.

Nettsidene driftes av eksterne leverandører og skoleeier kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. Enkelte ressurser har mange lenker ut som er sperret for bruk under eksamen (f.eks. NDLA). Nettressursen vil fungere, men lasting av nettsidene kan oppleves noe treg og det vil også være en del eksternt innhold som ikke er tilgjengelig. Utilgjengelige nettsider eller sein lasting gir ikke klagegrunnlag.

 

 

 

 Sist oppdatert 08.05.2023