Gjennomføring

Forberedelsedel 

Noen skriftlige eksamener har forberedelsedel. Du som er elev har oppmøteplikt på skolen på forberdelsesdagenForberdelsedelen er tilgjengelig fra kl. 09.00Du har rett på veiledning fra lærer. 

 

Frammøte på eksamensdagen 

Møt fram til eksamen i god tid. Skolen angir eksakt oppmøtetidspunkt for eksamensdagen. 

Dersom du møter for sent til eksamen, men før klokken 10:00, får du gjennomføre eksamen, men ikke kompensert for tapt tid. Møter du klokken 10:00 eller senere, får du ikke gjennomføre eksamen. 

Forholdene i eksamenslokalet 

 • Bruk tilvist plass. Ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamensvakt etter at eksamen har startet. 
 • Bare tillatte hjelpemidler får være på/ved pulten.  
 • Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamensvakten. 
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med eksamensvaktene/eksamensansvarlige.
 • Hodetelefoner/øreplugger er tillatt.
  Dette gjelder ikke under del 1 av eksamen, der eksamen er i kategorien todelt eksamen med begrenset tilgang til internett.
 • Det er ikke tillatt med minnepenn eller andre lagringsmedier under eksamen. Fagstoff må legges over på PC før eksamen starter.
 • Mobiltelefon, klokker og annet kommunikasjonsverktøy skal være avslått og lagt vekk. 
 • Alle trådløse enheter som gjør kommunikasjon mulig er ikke tillatt. Bluetooth skal være avslått. Du kan ikke bruke trådløst utstyr under eksamen som for eksempel trådløs mus, trådløst tastatur eller lignende.

Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet, tar hensyn til hverandre og følger gjeldende regler. Eksamensvaktene skal påse at eksamensreglementet blir fulgt og yte nødvendig service av praktisk karakter under eksamen. Brudd på eksamensreglementet kan føre til at du blir utvist fra eksamen, eller at eksamen blir annullert. 

Eksamenstid

Eksamenstid er fastsatt i eksamensoppgaven. Produksjonen av besvarelsen skal være ferdig ved eksamensslutt. I tillegg kan du bruke inntil 15 minutter til å klargjøre besvarelsen for innlevering dersom noe annet ikke er bestemt. Utvidet tid kan forekomme der særskilt tilrettelegging av eksamen er innvilget.

Eksamensbesvarelsen

 • Ikke skriv navnet ditt i besvarelsen.
 • Eksamensbesvarelsen skal skrives digitalt. Unntak er 2-delt eksamen, der vil det være mulig å skrive for hånd på papir. Du får veiledning/opplysninger om dette fra skolen før eksamensdagen. 
 • Når du er klar for å levere besvarelsen gir du tegn til eksamensvakten.
 • Ikke forlat plassen din før du får klarsignal om at det er i orden.

 

 

Sist oppdatert 10.02.2023