Praktisk eksamen

 

Felles for praktisk eksamen på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, og for obligatorisk eksamen i NAB3001 Naturforvaltning.  

Eksamen kan gjennomføres individuelt eller organisert i gruppe, dette tilpasses faget og fagets egenart.  

Offentliggjøring av trekk: Så nær 48 timer før eksamen som mulig (gjelder ikke NAB3001 Naturforvaltning). 

Forberedelsestid: Inntil 24 timer.  
Eksamenstid: Inntil 5 timer.  

 

Forberedelse  

Forberedelsesdagen er en skoledag hvor du som elev møter til avtalt tid på skolen. Det er skolen som setter rammene for dagen. 

Du får trekker/får utdelt temaInformasjonen i en eventuell forberedelsedel skal kun gis som tema og ikke være av en slik art at selve eksamensoppgaven blir kjent.  

Du/dere arbeider individuelt eller i gruppe på forberedelsesdagen. Faglærer er tilgjengelig for veiledning i deler av forberedelsestiden. Det skal ikke foregå undervisning.  

Alle hjelpemidler er tillatt. Læreplanene med tilhørende kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse forutsettes kjent i opplæringen, men kan legges ved tema/eksamensoppgaven som vedlegg. 

 

Eksamensgjennomføring  

Du møter på skolen til avtalt tid og trekker/får utlevert eksamensoppgave. Det skal legges til rette for at du får vist din helhetlige kompetanse i faget på eksamensdagen. Du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som gikk fram av eksamensoppgaven. Sensorene er til stede under eksamen og kan stille spørsmål i den praktiske delen av eksamen. Etter at den praktiske delen av eksamen er gjennomført, kan det settes av tid til en individuell fagsamtale. 

Tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 5 timer på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr og/eller forflytting mellom praktisk, eventuell skriftlig eller muntlig del av eksamen.)

Alle hjelpemidler tillatt unntatt kommunikasjon. Dette gjelder ikke kommunikasjon som er nødvendig for å gjennomføre eksamen.

Ved venting til individuell fagsamtale er ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Sensur 

Eksamenskarakterer skal settes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for den helhetlige kompetansen du viser på selve eksamen. Du har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegnene på måloppnåelse i faget. 

Sist oppdatert 29.08.2019