Praktisk eksamen

Tverrfaglig praktisk eksamen

Gjelder Vg2 og Vg3 yrkesfag

Praktisk eksamen

Gjelder Medier og kommunikasjon Vg1-3, Kunst, design og arkitektur Vg1-3, Naturbruk Vg3