Muntlig-praktisk eksamen

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/muntlig-eksamen/

Offentliggjøring av trekk: Så nær 48 timer før eksamen som mulig

Forberedelsetid: 24 timer

Eksamenstid: Inntil 45 min

 

Forberedelsedag

Forberdelsedagen er en obligatorisk skoledag hvor du som elev møter til avtalt tid på skolen. Det er skolen som setter rammene for dagen.

Du trekker/får utdelt et tema eller en problemstilling som du skal ta utgangspunkt i for å forberede deg til selve eksamen. Tema eller problemstilling må være såpass åpen at du kan ta egne valg for innhold og form, og formulert på en måte som legger til rette for at du kan få vist din samlede kompetanse i faget, ut fra eksamensformen. Under fagsamtalen på eksamensdagen kan du få spørsmål ut over det du har forberedt deg på i forberedelsestiden.

Du velger selv om du vil arbeide individuelt eller i gruppe på forberedelsedagen. Faglærer eller annen fagperson er tilgjengelig for veiledning i deler av forberedelsetiden. Det skal ikke foregå undervisning.

Alle hjelpemidler er tillatt. Læreplanene med tilhørende kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse forutsettes kjent i opplæringen, men kan følge som vedlegg til tema/problemstilling.

 

Eksamensgjennomføring

Du møter på skolen til avtalt tid. Muntlig eksamen vil gjennomføres som en fagsamtale, der det er naturlig at du innleder eksamen med å gi ditt forslag til løsning på tema/problemstilling. Sensorene bruker dette som et utgangspunkt for fagsamtalen med deg. I tillegg vil du få et praktisk innslag under eksamen, enten i starten av eksamen eller underveis.

Sensorene skal stille spørsmål som gir anledning til å vise bredest mulig kompetanse i faget. En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om at du skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig, ut fra eksamensformen. Sensorene skal lete etter den kompetansen du har, og ikke lete etter det du ikke kan.  

Tillatte hjelpemidler er egne notater på ett A4-ark. Du kan notere på begge sider.  Hvis du trenger hjelpemidler for å presentere ditt forslag til løsning på tema/problemstilling kan dette medbringes, feks. powerpoint-presentasjon, lydfil, filmsnutt, bilder, grafer, lovverk eller lignende. 

 

Sensur

Eksamen skal være i samsvar med kompetansemålene i læreplanen. Eksamen skal gi deg mulighet til å vise din kompetanse i så stor del av faget som mulig, ut fra eksamensformen. Eksamenskarakteren er et uttrykk for den kompetansen du viser på eksamen. Du har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegnene på måloppnåelse i faget. Notatene fra forberedelsen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget

Sist oppdatert 31.08.2021