Modell B. Muntlig-praktisk  eksamen med 24 timer forberedelse.

Offentliggjøring av trekk: Så nær 48 timer før eksamen som mulig

Forberedelsetid: 24 timer

Eksamenstid: Inntil 45 min

 

Forberedelsedag

Forberdelsedagen er en obligatorisk skoledag hvor du som elev møter til avtalt tid på skolen. Det er skolen som setter rammene for dagen.

Du trekker/ får utdelt tema/problemstilling. Tema/problemstilling skal gi deg mulighet til å vise din kompetanse i så stor del av faget som mulig. Under fagsamtalen på eksamensdagen vil du få spørsmål ut over det du har forberedt deg på i forberedelsestiden.

Du velger selv om du vil arbeide individuelt eller i gruppe på forberedelsedagen. Faglærer eller annen fagperson er tilgjengelig for veiledning i deler av forberedelsetiden. Det skal ikke foregå undervisning.

Alle hjelpemidler er tillatt. Læreplanene med tilhørende kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse forutsettes kjent i opplæringen, men kan følge eksamensoppgaven som vedlegg. 

 

Eksamensgjennomføring

Du møter på skolen til avtalt tid. Muntlig eksamen starter med din presentasjon, denne bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av eksamenstiden. Sensorene bruker presentasjonen som et utgangspunkt for en fagsamtale.

Sensorene må stille spørsmål som gir anledning til å vise bredest mulig kompetanse i faget. En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om at du skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Sensorene skal lete etter den kompetansen du har, og ikke lete etter det du ikke kan.

Tillatte hjelpemidler er notatene dine fra forberedelsedelen, for eksempel en powerpoint-presentasjon, bilder, grafer, lovverk eller lignende. Du kan i tillegg medbringe egne notater på ett A4-ark. Du har anledning til å notere på begge sider av arket. A4-arket med notater er tillatt hjelpemiddel under hele eksamen.

Det skal gjennomføres et praktisk innslag i løpet av eksamenstiden.

I fellesfaget NAT1001 Naturfag YF kan faglærer yrkesrette eksamen i tråd med eventuell yrkesrettet opplæring som er gitt gjennom skoleåret. 

Sensur

Eksamenskarakterer skal settes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for den helhetlige kompetansen du viser på selve eksamen. Du har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegnene på måloppnåelse i faget.

Sist oppdatert 29.08.2019