Fagkoder med spesielle retningslinjer

 • Gjelder for disse fagkodene: MUS2012 Instrument, kor og samspill 1, MUS2013 Instrument, kor og samspill 2, MUS2018 Instruksjon og ledelse, MUS3007 Musikk fordypning 1 og MUS3009 Musikk fordypning 2
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.
  • MUS2013 - Instrument, kor og samspill 2 har obligatorisk eksamen, og har derfor ikke offentiliggjøring av trekk.
 • Forberedelsestid:  24 til 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut når  forberedelsen starter.

 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Retningslinjer for gjennomføring (metode, antall framføringer, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Gjelder disse fagkodene: 

  DAN2012 Scenisk dans 1, DAN2013 Scenisk dans 2, DAN2014 Scenisk dans 3, DAN2016 Dans i perspektiv 1, DAN2018 Dans i perspektiv 2, DAN3003 Scenisk dans fordypning 1 og DAN3004 Scenisk dans fordypning 2

 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.
  • DAN2014 - Scenisk dans 3 har obligatorisk eksamen, og har derfor ikke offentiliggjøring av trekk.
 • Forberedelsestid: 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter. 
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Gjelder fagkodene: DRA2012 Teaterproduksjon 1, DRA2013 Teaterproduksjon 2, DRA2015 Teater i perspektiv 1, DRA2017 Teater i perspektiv 2, DRA3003 Teaterproduksjon fordypning 1, DRA3004 Teaterproduksjon 2
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.
  • DRA2013 - Teaterproduksjon 2 har obligatorisk eksamen, og har derfor ikke offentiliggjøring av trekk.
 • Forberedelsestid:  24 til 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.

 • Eksamenstid: Inntil 45 minutter. 
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Eksamen bør organiseres i gruppe.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: 24 til 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.

 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Eksamen bør organiseres i gruppe.

 • Retningslinjer for gjennomføring (metode, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Gjelder fagkodene: IDR2018 Aktivitetslære 1, IDR2019 Aktivitetslære 2, IDR2020 Aktivitetslære 3, IDR2024 Treningsledelse 2, IDR3013 Toppidrett 1, IDR3014 Toppidrett 2, IDR3015 Toppidrett 3, IDR3016 Breddeidrett 1, IDR3017 Breddeidrett 2, IDR3018 Breddeidrett 3

 

 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.
 • Forberedelsestid: 24 timer. Du får utdelt tema. Retningslinjer for gjennomføring av eksamen (individuell/organisert i gruppe, arena, metode, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter. 

  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
Sist oppdatert 04.07.2023