User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fagkoder med spesielle retningslinjer

 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.
 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter. 
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.

Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter. 
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.
 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.                                                      
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.

 • Eksamenstid: Inntil 45 minutter. 
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Eksamen bør organiseres i gruppe.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Eksamen bør organiseres i gruppe.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 •  Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.  Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.
 • Forberedelsestid: inntil 48 timer.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Eksamen bør organiseres i gruppe.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.
 • Forberedelsestid: inntil 48 timer.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Eksamen bør organiseres i gruppe.
 • Retningslinjer for gjennomføring (valg av metode(r), antall visninger, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.
 • Forberedelsestid: 24 timer. Du får utdelt tema. Retningslinjer for gjennomføring av eksamen (individuell/organisert i gruppe, arena, metode, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter. 

  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: 24 timer. Du får utdelt tema. Retningslinjer for gjennomføring av eksamen (individuell/organisert i gruppe, arena, metode, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter. 
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 •  Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.
 • Forberedelsestid: 24 timer. Du får utdelt tema. Retningslinjer for gjennomføring av eksamen (individuell/organisert i gruppe, arena, metode, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema.
 • Eksamenstid: inntil 45 minutter
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.

 

 

 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: 24 timer. Du får utdelt tema. Retningslinjer for gjennomføring av eksamen (individuell/organisert i gruppe, arena, metode, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema.

 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).
 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.

 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Eksamen bør organiseres i gruppe.

 • Retningslinjer for gjennomføring (metode, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.

 • Eksamenstid: Inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Eksamen bør organiseres i gruppe.

 • Retningslinjer for gjennomføring (metode, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.

 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Retningslinjer for gjennomføring (metode, antall framføringer, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.

 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Retningslinjer for gjennomføring (metode, antall framføringer, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.

 • Eksamenstid: inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Retningslinjer for gjennomføring (metode, antall framføringer, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
 • Offentliggjøring av trekk: så nær 48 timer før eksamen som mulig.

 • Forberedelsestid: inntil 48 timer. Tema/problemstilling leveres ut etter at eksamenstrekket er gjort kjent.

 • Eksamenstid: Inntil 45 minutter.
  Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

 • Retningslinjer for gjennomføring (metode, antall framføringer, forholdet mellom muntlig og praktisk del av eksamen) presiseres i tema/problemstilling.

 • Retningslinjer for sensur er de samme som for alle ikke-skriftlige eksamener, jf. sensorreglement.
Sist oppdatert 14.02.2019