User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Muntlig eksamen

Felles for alle fagkoder med eksamensform M

Offentliggjøring av trekk: Så nær 48 timer før eksamen som mulig

Forberedelsestid: 24 timer

Eksamenstid: Inntil 30 min

Forberedelsesdag

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag der du møter til avtalt tid på skolen. Det er skolen som setter rammene for dagen.  

Du trekker/får utdelt tema/problemstilling. Med bakgrunn i tema/problemstilling som du får utdelt/trekker, skal du forberede en presentasjon. Presentasjonen skal danne et utgangspunkt for fagsamtalen på eksamensdagen. Tema/problemstilling skal gi deg mulighet til å vise din kompetanse i så stor del av faget som mulig. Under fagsamtalen på eksamensdagen vil du få spørsmål ut over det du har forberedt deg på i forberedelsestiden.

Dere velger selv om dere vil arbeide individuelt eller i gruppe på forberedelsesdagen. Faglærer eller annen fagperson er tilgjengelig for veiledning i deler av forberedelsestiden. Det skal ikke foregå undervisning.  

Alle hjelpemidler er tillatt. Læreplanene med tilhørende kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse forutsettes kjent i opplæringen, men kan følge eksamensoppgaven som vedlegg 

Eksamensgjennomføring

Du møter på skolen til avtalt tid. Muntlig eksamen starter med din presentasjon, denne bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av eksamenstiden. Sensorene bruker presentasjonen som et utgangspunkt for en fagsamtale med deg.  

Sensorene skal stille spørsmål som gir anledning til å vise bredest mulig kompetanse i faget. En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om at du skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Sensorene skal lete etter den kompetansen du har, og ikke lete etter det du ikke kan.  

I fellesfagene ENG1103 Engelsk muntlig YF, NOR1219 Norsk muntlig YF, MAT1101 Matematikk 1P-Y muntlig og SAF1001 Samfunnsfag YF kan faglærer yrkesrette eksamen i tråd med eventuell yrkesrettet opplæring som er gitt gjennom skoleåret.

Tillatte hjelpemidler er notatene dine fra forberedelsesdelenfor eksempel en powerpoint-presentasjon, bilder, grafer, lovverk eller lignende. Du kan i tillegg medbringe egne notater på ett A4-ark. Du har anledning til å notere på begge sider av arket. 

Sensur 

Eksamenskarakterer skal settes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for den helhetlige kompetansen du viser på selve eksamen. Du har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegnene på måloppnåelse i faget.

Sist oppdatert 29.08.2019