Fravær på eksamen

Forfall på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser

  • Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks melde fra til skolen. 
  • Dersom du blir syk under eksamen, må du gi beskjed til eksamensvakten som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen. Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen. 
  • Du skal snarest levere legeattest til eksamensskolen. Legeattesten må gjelde dagen eksamen avlegges på. 
  • Du har rett til utsatt eksamen når fraværet kan dokumenteres. Du må selv melde fra om de ønsker å benytte seg av retten til utsatt eksamen.  Se informasjon om særskilt, ny og utsatt eksamen her.
Sist oppdatert 21.08.2018