User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Gratis skolesekk til alle 1.-klassinger

Trøndelag fylkeskommune gir ut gratis skolesekker til alle som begynner i 1.-klasse.

Hvem får?

Alle som begynner i 1.-klasse i Trøndelag. I Trøndelag er det over 6000 barn som begynner på skolen til høsten. 

Hvem gir ut skolesekk?

Det er trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune som deler ut skolesekk til alle 1.-klassinger. 

Hvordan får jeg tak i skolesekk til mitt barn?

Alle skoler får sekkene i løpet av mai/juni og vil ha egne utdelinger av skolesekker til 1.-klassingene.  Nærmere beskjed gis av hver enkelt skole. 

Hvor lenge har fylkeskommunen gitt ut gratis skolesekk til 1.-klassinger? 

Sør-Trøndelag fylkeskommune har hatt lang tradisjon på å gi skolesekker til alle 1.-klassinger. Sekken har etter mange år i "bybildet" etablert seg som et kjennemerke - både på 1.-klassinger i trafikkbilde, men også på fylkeskommunen som giver og det er stor høytidsstemning rundt om på skolene når 1.-klassingene inviteres inn til skolen for å motta sekken sin. I 2018 ble ordningen utvidet til hele Trøndelag.

 

Sist oppdatert 15.03.2019