User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Hva er AtB

AtB er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Trøndelag, og har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre kollektivtjenester.

Sist oppdatert 24.10.2017