Bestillingstransport

Bestillingstransport er et fleksibelt kollektivtilbud med dør-til-dør transport, hvor du kun betaler ordinær busstakst.

Transporten forhåndsbestilles innen en gitt bestillingsfrist, og bestillingene samordnes for å utnytte ressursene best mulig. Bestillingstransporten kan foregå med taxi, maxi-taxi eller buss, transportmiddelet varierer med antall reisende.

Bestillingstransport AtB

Sist oppdatert 21.10.2019