User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Bestillingstransport

Bestillingstransport er et fleksibelt kollektivtilbud med dør-til-dør transport, hvor du kun betaler ordinær busstakst.

Transporten forhåndsbestilles innen en gitt bestillingsfrist, og bestillingene samordnes for å utnytte ressursene best mulig. Bestillingstransporten kan foregå med taxi, maxi-taxi eller buss, transportmiddelet varierer med antall reisende.

07417 i tidligere Nord-Trøndelag

AtB i tidligere Sør-Trøndelag

Sist oppdatert 24.10.2017