Jernbaneforum Midt-Norge

Jernbaneforum Midt-Norge skal ivareta deltakernes interesser knyttet til gods- og passasjertransport på Nordlandsbanen (Trondheim – Nordland grense), Meråkerbanen, Rørosbanen (Røros - Trondheim) og Dovrebanen (Oppdal-Trondheim)

Forumet skal ta opp relevante jernbanesaker, og bidra til en høyest mulig nasjonal prioritering av utbygging, drift og vedlikehold på banene Midt-Norge. 

Forumet er en møteplass mellom deltakerne og sentrale politikere, samferdselsmyndigheter, operatører, næringsliv og øvrige aktører med ansvar, myndighet og interesse for jernbane i Midt-Norge. 

Siste nytt: 

07.05.21 - Uttalelse fra Jernbaneforum Midt-Norges digitale møte i 7. mai 2021   

  1. Deltakere i forumet er Trøndelag fylkeskommune, aktuelle kommuner langs jernbanestrekningene og konsultative medlemmer. – (se pkt. 20) 
  2. Forumet skal ha politisk representasjon. 
    1. Trøndelag fylkeskommunen representeres med fem medlemmer, utpekt av fylkestinget.
    2. Hver kommune langs jernbanestrekningene representeres ved ordfører eller varaordfører. 
  3. Forumets medlemmer velges ordinært for 4 år, og dette følger valgperioden. 

 

Gaute Rolv Dahl
Seniorrådgiver
74 17 73 26 959 07 289
Sist oppdatert 28.05.2021