User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skoleskyss - videregående

Du har rett på skoleskyss når du:

  • har over 6 km fra bosted (heim/hybel) til skolen
  • har varig eller midlertidig funksjonshemming
  • er voksen og har rett til vidergående opplæring og oppfyller avstandskravet

Hvordan søke

De fleste elever skal søke digitalt. Les mer her hvem som skal søke digitalt og hvem som skal søke manuelt her.

For mer informasjon om rettigheter til skoleskyss, se her.

Sist oppdatert 12.04.2019