Skoleskyss etter gjenåpning av skolene

Skoleskyss - smittevern ved transport

Trykk på den gule knappen for informasjon fra AtB angående skoleskyss og smittevern om bord i bussen
Skoleskyss etter gjenåpning av skoler

Her er informasjon om skoleskyss og smittevern om bord i buss.

Fredag 08. mai ble brevet nedenfor sendt til alle kommuner i Trøndelag  (trykk på bilde av brevet for å lese brevet i større format):

Brev angående skoleskyss ved gjenåpning av skoler

Sist oppdatert 12.05.2020