Mobilitet

Mobilitet som en tjeneste i Trøndelag fylkeskommune handler om ulike løsninger for å forflytte seg fra et sted til et annet.

Det er ikke alltid at kollektivtilbudet passer for de som har behov for transport. Mange, både i by og region, er avhengige av å ha en eller to privatbiler tilgjengelige.

Samtidig vet vi at biler står stille i 96% av tiden. De krever mye plass, både veier og parkeringsareal. Når man kjører, er de fleste setene i bilen ledige. I tillegg har man klima- og miljøutfordringer med dagens bilpark.

Trøndelag fylkeskommune ser på muligheten for å kunne tilby en markedsplass for transporttilbud. Det er tenkt som en nettbasert portal for mobilitet for hele Trøndelag. Portalen skal legge til rette for å kunne kombinere bruk av ulike tilbud, og bidra til å øke utnyttelsen av kjøretøy som allerede er i trafikken. Den skal være lett å bruke, og den skal ikke skille mellom ulike transporttjenester.

Kanskje passer det med tog kombinert med bysykkel for en reise, kanskje passer det en gang å samkjøre i taxi?

Mobilitetsportal er foreslått som en del av strategi for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Sist oppdatert 24.10.2017