User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkesveg

Landets nest største vegeier

Vi eier 6000 km fylkesveg I tillegg har vi blant annet 29 tunneler og over 1.000 bruer. Hvor langt er dette? Det tilsvarer avstanden Norge-Kina eller tur/retur Trondheim-Barcelona. Om du vil gå alle våre veger og setter av 8 timer pr dag så trenger du 5 måneder på turen!
Se film

Planer for 2018

Hovedaktiviteter i 2018.

Satsninger

Satsninger framover.

Strategi

Trøndelag fylkeskommunes strategi for å ivareta vegnettet.