Regional plan for vannforvaltning - høringsutkast

Det er i samråd med Miljødirektoratet bestemt at høringsperioden for vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram for Trøndelag vannregion og de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt skyves til perioden 6. april–6. juli. Det betyr også at vi kan få til en noe bedre samhandling med vannområdekoordinatorene/kommunene og andre sektorer før høringsrunden.

I høringsbrevet står det at høringssvar kan legges direkte inn på hjemmesida vår. Vi beklager, men vi har ikke greid å få til en løsning for dette i denne høringen. Det er pågående endringer i systemene våre. Vi ber derfor at dere sender høringssvar pr e-post til: som merkes «Vannforvaltningsplan 2022 – 2027». Svar kan også sendes som brev til: Trøndelag fylkeskommune, v/ Vannregionmyndigheten, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer.

 

Høringsfrist: 6.juli 2021

 

Dokumenter:  

Høringsbrev - Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet - høring med frist 06.07.2021

Høringsutkast - Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag vannregion 2022-2027

Høringsutkast - Vedleggsdokumenter til regional plan for vannforvaltning vannregion Trøndelag

Høringsutkast -Tiltaksprogram for Trøndelag vannregion 2022-2027

Høringsutkast - Handlingsprogram Trøndelag og Bottenhavet vannregioner 2022-2027 

Høringsutkast - Regional plan for vannforvaltning for norske deler av Bottenhavet vannregion

Høringsutkast - Tiltaksprogram Bottenhavet vannregion 2022-2027

Fylkesutvalgets vedtak om å gjennomføre høringen

Sist oppdatert 14.09.2021