User name:

UserExtensions.GetUsername()=

PLANe-posten

PLANe-posten er et elektronisk meldingsblad utgitt av fylkeskommunen og fylkesmann i Trøndelag.

Har du innspill eller ønsker å stå på vår faste adresseliste for utsending kan du kontakte Vegard Hagerup (ny e-postadresse inn her)

Sist oppdatert 24.10.2017