User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag: Rindal en del av Trøndelag 1.1.2019

Rindal har lenge ønsket å bli en del av Trøndelag og i forbindelse med kommuneproposisjonen som ble lagt fram 15.5.2018 ble det klart at Rindal kommune endelig skulle blir en del av Trøndelag fra 1.1.2019.

Kommunen har et areal på 632 km² og det bor 2 039 personer i kommunen per 1 januar 2018. Siden 2010 har Rindal hatt en minimal befolkningsendring på -0,1%, noe som utgjør 2 personer. Trøndelag har i samme periode hatt en befolkningsvekst på 8,7 %. Rindal vil utgjøre 0,4 % av Trøndelags befolkning og blir den 34 største kommunen i fylket målt etter folketall.

De siste befolkningsprognosene fra SSB spår at Rindal i 2040 vil ha 2 191 innbyggere, en vekst på 7,5 %. Det er ett tettsted i kommunen Rindal. Tettstedet deler navn med kommunen og det bor 699 personer i tettstedet Rindal.

3,3 % av befolkningen i Rindal, per 1. januar 2018, er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Snittet for Trøndelag er 11,8 %. Rindal blir den kommune i Trøndelag med laveste andel av befolkningen som er innvandrere eller norskfødte med innvandrer-foreldre. De største gruppene med innvandrere i Rindal kommer fra Eritrea og Syria.

Det er per 4. kvartal 2017 871 sysselsatte med arbeidssted i Rindal. Siden 2008 har Rindal hatt en sysselsettingsvekst på 3,0 %. I samme periode har Trøndelag hatt en vekst på 6,5 %. Hva gjelder næringsstruktur så har Rindal mye jordbruk og skogbruk, men også forholdvis mye sekundærnæring, blant annet knyttet til trelast- og trevareindustri.

Rindal har en netto utpendling på 135 personer. De viktigste pendlerrelasjonene til Rindal er Surnadal (186 utpendlere og 101 innpendlere) og Meldal (26 utpendlere og 41 innpendlere)
68,7 % av befolkningen i Rindal mellom 15 og 74 år er sysselsatt sammenlignet med et snitt for Trøndelag på 66,8 %. Totalt så jobber 37,2 % av de sysselsatte i Rindal i offentlig sektor. Snittet i Trøndelag er 35,8 %
20,1 % av befolkningen i Rindal per 2017 har høyere utdanning noe som er betydelig lavere enn snittet for Trøndelag, som er på 33,0 %. Trøndelagssnittet er imidlertid betydelig påvirket av Trondheim.
Rindal er rangert som nr. 201 blant norske kommuner på Norsk kulturindeks 2018, men gjør det spesielt bra innen kategorien museum der kommunen er rangert som nr. 12 i landet.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.