Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Illustrasjonsfoto: Gutt med hjelm

Trøndelag fylkeskommune fortsetter praksis fra siste tre år og lyser ut tilskudd til sommerjobb for ungdom også sommeren 2023. Vi lyser ut 2,1 mill. kr i form av 300 tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år.

Bakgrunn for tilskuddsordningen er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse.

Som tidligere år er det kommunene som søker om tilskudd, på vegne av lokale bedrifter eller egne kommunale enheter.

Tilskuddordningen i 2023 er næringsnøytral. Det betyr at det kan søkes tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer eller kommunale etater. Å tilby ungdom sommerjobb er en gyllen mulighet for bedrifter som ønsker at de unge skal bli kjent med mulighetene for en yrkeskarriere i lokalt næringsliv. Kommunene kan invitere lokale bedrifter til å søke på de fylkeskommunale tilskuddene. Også kommunene kan bruke sommerjobb for ungdom som strategi for å styrke rekrutteringen til kommunale tjenester med rekrutteringsutfordringer, f.eks. innenfor helse- og omsorgssektoren.

Kommunene bestemmer selv hvordan de fylkeskommunale tilskuddene best kommer til nytte lokalt. Fylkeskommunens tilskudd skal ikke erstatte bedriftenes eller kommunenes egne satsinger, men komme som et tillegg slik at flere unge kan få sommerjobb.

Retningslinjer

  1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2003-2008.
  2. Det gis et tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb.
  3. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
  4. Lengden på en arbeidsuke vil variere etter alder og type arbeid, normalt mellom 25 og 37,5 timer.
  5. Det er kommunene som kan søke. Kommunen sender en samlet søknad på vegne av lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter. Hver kommune kan søke om inntil 10 tilskudd.
  6. De unge skal ha arbeidsavtaler og lønnes etter tariff eller mer. Bedrifter som får tilskudd skal ikke ha permitterte.

Tilskudd tildeles på bakgrunn av søknad.

Lenke til søknadsskjema for å søke på tilskudd til sommerjobb for ungdom 

Innlogging til søknadsskjema skjer via ID-porten. Det er mulig å mellomlagre hvis man ikke fyller inn alt på en gang. Kommunens kontaktperson bruker personlig elektronisk ID, for eksempel Bank-ID, ved innlogging. Det gis bekreftelse på web etter at skjema er sendt inn, med mulighet til å laste ned kopi av søknaden. Bekreftelse på e-post kommer til e-postadressen som kommunens kontaktperson er registrert med i Digdir (Digitaliseringsdirektoratet).

Søknadsfrist er 30. april. Søkere får svar innen 16. mai.

Tilskuddene betales ut etter at sommerjobbene er avsluttet og Trøndelag fylkeskommune har mottatt en samlet rapport fra kommunen. Rapporten skal vise hvilke arbeidsgivere som har fått tilskudd, med navn på ungdom som har fått sommerjobb, antall timer, lønn, samt arbeidsgivers erfaringer. Vi ber også kommunen komme med vurdering av ordningen. Rapporten skives i eget skjema som blir lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside.

Frist for rapportering er 31. august.

Kontaktperson

Ved spørsmål knyttet til utlysningen, ta kontakt med:

Pål Ranes ved avdeling for Plan, næring og kulturminner i Trøndelag fylkeskommune 995 29 304

Sist oppdatert 16.12.2022