Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020

Trøndelag fylkeskommune og SpareBank1 SMN lyser ut tilskuddsmidler til sommerjobb for ungdom. Frist for å søke er 10. juni.

På bakgrunn av koronapandemien som har rammet samfunnet hardt lyser Trøndelag fylkeskommune og SpareBank1 SMN ut lønnstilskudd til bedrifter og kommuner som ansetter ungdom i sommerjobb sommeren 2020.

Det er satt av 1,5 millioner til ordningen. Se utlysningen her:

Utlysning – Sommerjobb for ungdom 2020

Retningslinjer

  • Ordningen gjelder for ansettelse av ungdom mellom 15 og 19 år.
  • Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet.
  • Det gis et lønnstilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. en ukelønn.
  • Hver kommune kan søke tilskudd til inntil 15 ungdommer.
  • Ungdommene skal tilbys sommerjobb enten i kommunen selv eller i en lokal bedrift.
  • Det er kommunene som administrerer og sender inn søknadene om støtte.

Se alle retningslinjer for ordningen her:

Retningslinjer – Sommerjobb for ungdom 2020

Hvordan søke

Søknadsskjema finnes her:

Søknadsskjema (fylles ut av kommunen)

Utfylt søknadsskjema sendes som vedlegg i en e-post til Trøndelag fylkeskommune på adresse: postmottak@trondelagfylke.no. Skriv i emnefeltet: «Søknad Sommerjobb 2020 – arkivsak 202015866».

Merk at frist for å søke er 10. juni.

Kontaktperson

Pål Ranes ved avdeling for Plan, næring og kulturminner i Trøndelag fylkeskommune

995 29 304

Sist oppdatert 26.05.2020